Kapsyl

Produkter
KapsylerExempel på kapsyler med gravyr enligt kundönskemål.
Loggotype, kapsyl, tätning och sigill. Allt i ett! Minimal miljöbelastning!
Marknadsdominerande "one- piece" lösning. God tätning säkerställes av såväl en innertätning som en yttertätning mot flaskan. Vid öppning stannar sigillringen kvar på flaskan och stör inte slut-användaren. Vid återvinningen mals PET-flaskan tillsammans med kapsylen och sigillet. Först därefter separeras plastmaterialen från varandra, för att sedan recyclas till andra produkter. I nya PET-flaskor kan upp till 30 % recyclat PET-material användas som kärnmaterial.Kapsyl

Leveransvilkor

Leveranstid 4 veckor efter mottagen order. Alla priser FOB Höör. Pris inklusive emballage, men exklusive europapall. Pallbyte vid avhämtning godkännes. Bruten pallförpackning pristillägg 20%. Samma färg och samma gravyr per pall. Avrundning görs uppåt till jämna pallar, vid mer än en pall. Vid gravyr tillkommer ställkostnad per leverans, för vart gravyrbyte. Se mappen gravyr. Färgbyten i maskinen debiteras ej.

Kapsylen levereras på europapall, inplastad och försedd med kantstöd.

Emballage
Europapall med 24 kart. Kartong med innerplastpåse

L x B x H - Vikt [mm-kg] 1200x800x2500 - 280 570x380x380 - 11

Antal kapsyler [st] 100.800 4.200


Gravyr

Gravyren görs direkt i formrummet i formverktyget. Dvs. kapsylen trillar ur formverktyget i första tillverkningsprocessen, helt färdig. För att åstakomma detta måste den formgivande delen i varje formrum ha just det aktuella kundutförandet. Alltså måste kundunika formrumsdelar tillverkas för varje logotype och sättas in i formverktyget. Vid gravyr utförande på kapsylen uppstår alltså, dels en fast startkostnad för formutförandet, samt även en ställkostnad vid varje riggning då formdelarna byts ut.

Styckpriset på kapsylen är detsamma med eller utan gravyr. Utan gravyr, debiteras inga ställkostnader.

Prisexemplen nedan förutsätter att färdiga CAD-ritningar finns på kundens logotype. Annars tillkommer kostnader även för detta arbete.

Exempel på kostnader:

Utförande
Utan gravyr.
Enkel gravyr.
Avancerad gravyr.
Större formrummsdel med gravyr.

Startkostnad/engångs
0
16.000 SKR
25.000 SKR
65.000 SKR + gravyrkostn enligt ovan.

Ställkostnad/vid var leverans/loggabyte
0
4.000 SKR
4.000 SKR
500 SKR

F.A.Q

  • Tätning eller ej: Tätningen är främst en kvarleva ifrån det gamla refillsystemet, där den var ett krav. Man ville ha ett mjukt material mot den känsliga halsen.
  • Nackdel med tätning: Kapsylen görs antingen av PP eller PE. Med en tätning som vanligtvis görs i EVA fås ett tredje material i fraktionen olefiner, vid återvinning. Tre olika material i blandning försämrar användbarheten på olefinerna i nästa led.
  • Var läcker flaskan: Gasläckaget sker främst, med 80 till 90 % totalt sett, genom den tjockväggiga delen av PET-flaskan, dvs halsen. Osträckt PET-material har få tvärbindningar därav gasläckaget. Den tvärbundna PET:en, i den tunnväggiga delen, har jämförbara täthetsvärden med PP och EVA.
  • Används "one-piece" kapsyl: Ja, mer än 1.000 miljoner säljs per år i Europa.
  • PP eller PE i kapsylen: Generellt sett har PP betydligt bättre mekaniska egenskaper - styrkan, slagsegheten, sprick-säkerheten samt även gastätheten är markant bättre för PP än för PE.
  • Vad använder ni: Vi har valt en högkvalitativ PP från Borealis i Österike, speciellt designad för kapsyltillverkning.
  • Vad heter den: BD950MO.
  • Är den livsmedelsgodkänd: Ja.
  • Finns det någon fördel med PE: Ja priset. Vi kan hitta lågpris-kvaliteter på PE från östatsländerna, Ryssland etc, men vi har valt att prioritera kvaliten framför en marginell prissänkning på produkten.
  • Jag kör med tätning idag är det någon skillnad i inställningarna med er kapsyl: Vi rekommenderas att åtragningsmomentet ökas något.